Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1115 d432
Reposted bynoisetalespesymistatickimickiBrainyzgrstellina43kethralphilmacflyhebiangusiastysignofthemothlive-lifeoneisdarkoneislightmissmadeleineodulekkocurekmgd
8585 3820
Reposted byLiumanonimcocciuellarepostedfromwhovillekalliopebagofcrapwrong-suspectwhoiamverdantforcejchigoSzczureloveutionatrantagr8dizaster
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted byKastaMezamemieta
Kruszę się, próbuje nie rozpaść..  Zamieniam w powłokę z pyłu,  związaną wilgocią  łez.  Jedynie.
A co będzie, kiedy łez już nie wystarczy?
— em.
Reposted byverdantforce verdantforce
6493 9f72
Reposted byverdantforcePorcelainkrolowa-sniegu
6492 f579
Reposted byPorcelainkrolowa-sniegumrrru
6488 b07d
Reposted byverdantforcePorcelainkrolowa-sniegu
6483 04bd
Reposted bytwojkotverdantforcejchigokrolowa-snieguunnosiostsenicaarachnephobic
6596 10cd
Pytanie - dlaczego? - wciąż pozostaje bez odpowiedzi. 
Gdzie robię błąd? 
Hm ? Ktokolwiek ? 
.. 
Reposted byciesluk94verdantforcejchigodamagedsoulfembotshavefeelingstoocelukrecja
6233 ef3a
Reposted byverdantforcex-raysininen
6297 31e3
.
Reposted byverdantforcejchigo
5587 1c4d
Reposted byzatoraverdantforcejchigorobxcoxchceszhardkorweyjestemdebilemzdzirklara-duxtarczynGynandromorfizmannkowa
0497 a188
Reposted byverdantforce verdantforce
6050 2e56
Reposted byazazel azazel
5961 a2ad
Reposted byMeMyselfIbecausefuckyoumarvelax
5946 f6e2
Reposted byverdantforce verdantforce
5919 c462
Reposted byverdantforceazazeloctobrianaOscarWilde
5880 8534
Reposted byprzemek2355misanthropymylifelilu
4918 d881
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl